Don Bosco Youthnet Nederland


IMG_4570 (3)

Beleid

Het beleid van Don Bosco Youthnet Nederland begint met het formuleren van de missie en visie. Hierna worden de doelstellingen en activiteiten geformuleerd. Als een rode draad alles heen loopt de strategie van DBYN.

Missie

Don Bosco Youthnet Nederland is een Stichting van Nederlands recht met als doel de integrale persoonlijke en sociale ontwikkeling van jongeren in de geest van Don Bosco en zijn opvoedingsmethode door diverse interculturele Europese uitwisselingsprojecten met partners uit andere landen van de Europese Unie of daarbuiten.

Visie

De Missie van Don Bosco Youthnet komt tot uitdrukking in de onderstaande visies:

1. Jongeren vanuit Nederland, Europa en wereldwijd samenbrengen door activiteiten die gelinkt zijn aan de stijl en geest van Don Bosco.

2. Internationale initiatieven organiseren die op non-formele wijze bijdragen tot de integrale ontwikkeling van jongeren, in het bijzonder dezen die omwille van hun situatie hiertoe minder kansen krijgen binnen de samenleving.

3. We streven naar een goede uitwisseling van informatie, ideeën en ervaringen tussen de verschillende partners, vooral  van Don Bosco Youth Net ivzw.

4. We ondersteunen de verschillende Don Bosco werken in Nederland, aangesloten bij de Don Bosco werken Nederland (afgekort DBWN) om een internationale werking en activiteiten te ontwikkelen en uit te bouwen.

5. We willen de stem van Don Bosco laten horen aan jonge mensen

6. We willen hun belangen op internationaal niveau verdedigen vanuit christelijke en evangelische waarden.

Doelstellingen

De bovenstaande missie en visie komen tot uitdrukking in de volgende doelstellingen die DBYN wil verwezenlijken: 

  • DBYN wil 40 tot 50 jonge mensen vanuit de Europese partner organisaties hier in Nederland ontvangen voor Shortterm EVS of Group EVS;
  • DBYN wil minimaal 6 jonge mensen vanuit Nederland naar de Europese partner organisaties zenden voor 2 tot hooguit 12 maanden;
  • DBYN wil elk jaar een Training of Seminar van 6 dagen organiseren in Nederland om jongere werkers of potentiële jongere werkers van de Europese Partner organisaties te trainen om een eigen jeugdwerk te organiseren in hun eigen land.

 Organisatie en Bestuur Bestuur: (vrijwilligers, niet betaald) 

Voorzitter: Dhr. Deraeve, Dominiek Guillaume 

Secretaris: Mw. Schrama – Beelen, Desirée Divera Johanna 

Penningmeester: Dhr. Koot, Hendricus Johannes 

Algemene bestuursleden: Dhr. Baartmans, Ericus Franciscus

Coördinator: Biju John (in dienst, betaald)

Stagiaires: (vrijwilligers) Nederlandse stagiaires; Buitenlandse stagiaires Overige vrijwilligers

 

Het fiscal nummer en adres gegevens:

Post and bezoekadres:

Stichting Don Bosco Youthnet Nederland

Apollolaan 91

1077 AM Amsterdam

Nederland

Telefoonnummer: 020 3038820

KvK-nummer 27327590

RSIN/fiscaalnummer: 819968237

PIC code: 947614244

EI accreditation nummer: 2013-NL-37 ERASMUS+

Jaar Verslag    St. DBYN Jaarstukken 2014 d.d. 22-6-2015

DBYnNL Jaarverslag 2016_volledig

Facebook Comments
Skip to toolbar